Birža söwdalary

Awgust 7, 2022
65

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň 1-5-nji awgusty aralygynda geçirilen birža söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan, Türkiýeden we Singapurdan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny, ownuk markaly, 1-nji hilli maýdalanan hlorly kaliýni, awtobenzini satyn aldylar. Şeýle-de Dokma senagaty ministrliginiň dokma toplumlarynda öndürilen dürli görnüşli nah ýüplügi satyldy. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 32 million 158 müň 950 dollaryna deň boldy.

 


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm
+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Ähli hukuklar goralan.