Söwda

Söwda
20 gün 12 sagat öň
Penşenbe güni, birža söwdalarynda “TPP D 30 S” kysymly polipropilen hem-de ýeňil senagaty önümi ýokary islege eýe boldy

Penşenbe güni, 27-nji iýunda, birža söwdalarynda içerki bazarda ýerli işewürler "Türkmennebit" Döwlet Konserninden “TPP D 30 S” kysymly polipropileni satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Daşarky bazarda Türkiýe döwletiniň işewürleri ýerli hususy kärhanasyndan arassalanan nah galyndylaryny satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Söwdalaşyklaryň barşynda jemi 960 000,00 manada, 275 000,00 ABŞ dollaryna deň bolan 2 geleşik baglaşyldy.

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000