Söwda

Söwda
17 gün 8 sagat öň
Anna güni, birža söwdalarynda nebit-himiýa hem-de ýeňil senagaty önümleri ýokary islege eýe boldy

Anna güni, 28-nji iýunda, birža söwdalarynda daşarky bazarda Türkiýe Respublikasynyň işewürleri "Türkmennebit" Döwlet Konserninden gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny, Azerbeýjan döwletiniň işewürleri ýerli hususy kärhanasyndan sütükli önümleri satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Söwdalaşyklaryň barşynda jemi 7 331 629,60 ABŞ dollaryna deň bolan 2 geleşik baglaşyldy.

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000