Söwda

Söwda
15 gün 8 sagat öň
Duşenbe güni, birža söwdalarynda gurluşyk we ýeňil senagaty önümleri ýokary islege eýe boldy

Duşenbe güni, 1-nji iýulda, birža söwdalarynda daşarky bazarda Türkiýe Respublikasynyň işewürleri ýerli hususy kärhanasyndan nah ýüplükleri satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Içerki bazarda ýerli işewürler Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginden düz float aýna satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Söwdalaşyklaryň barşynda jemi 3 414 512,00 manada 702 300,00 ABŞ dollaryna deň bolan 3 geleşik baglaşyldy.

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000