Söwda

Söwda
15 gün 7 sagat öň
Sişenbe güni, birža söwdalarynda «EKO 93» kysymly awtoulag benzini uly islege eýe boldy

Sişenbe güni, 2-nji iýulda, birža söwdalarynda daşarky bazarda Owganystan döwletiniň işewürleri "Türkmenhimiýa" Döwlet Konserninden «EKO 93» kysymly awtoulag benzinini satyn almak barada geleşik baglaşdyrlar. Söwdalaşyklaryň barşynda jemi 55 947 500,00 ABŞ dollaryna deň bolan 9 geleşik baglaşyldy.

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000