Söwda

Söwda
14 gün 12 sagat öň
Çarşenbe güni, birža söwdalarynda nebithimiýa önümleri hem-de Türkmen el halysy ýokary islege eýe boldy

Çarşenbe güni, 3-nji iýulda, birža söwdalarynda daşarky bazarda Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri "Türkmenhimiýa" Döwlet Konserninden “A4009 MFN 1325” markaly polietilenden öndürilen, 10 litrlik bedräni satyn almak barada geleşik baglaşdyrlar. Içerki bazarda ýerli işewürler "Türkmennebit" Döwlet Konserninden garyşyk parafin gaçy hem-de Türkmen el halysyny satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Söwdalaşyklaryň barşynda jemi 19 911 545,48 manada, 1 150,20 ABŞ dollaryna deň bolan 6 geleşik baglaşyldy.

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000