Söwda

Söwda
8 gün 9 sagat öň
Şenbe güni, birža söwdalarynda pagta übtügi we nah ýüplük ýokary islege eýe boldy

Şenbe güni, 6-njy iýulda, birža söwdalarynda daşarky bazarda Gyrgyz Respublikasynyň işewürleri ýerli hususy kärhanasyndan nah ýüplüklerini satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Şeýle-de, içerki bazarda ýerli işewürler "Türkmenpagta" Döwlet Konserninden pagta übtügini satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Söwdalaşyklaryň barşynda jemi 31 606 914,00 manada we 182 160,00 ABŞ dollaryna deň bolan 2 geleşik baglaşyldy.

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000