Italiýa suwda ýüzmek boýunça Ýewropa çempionatynda medallaryň umumy hasabynda ýeňiji boldy

Awgust 18, 2022
26

11 — 17-nji awgust aralygynda Italiýanyň paýtagty Rim şäherinde geçirilen suwda ýüzmek boýunça Ýewropa çempionatynda ýer eýeleriniň ýygyndysy iň köp medal gazanan topsr bolmagy başardy. Italiýaly türgenler ýaryşyň dowamynda 35 gezek hormat münberinden ýer almagy başardylar. Şolardan 13-si altyn, 13-si kümüş we 9-sy bürünç medallardyr. Umumy hasapda ikinji orna 15 medal toplan (5 altyn, 7 kümüş, 3 bürünç) Wengriýanyň ýygyndysy mynasyp boldy. Güýçli üçlügini Wengriýa bilen medallarynyň umumy sany deň bolan, ýöne altyn medallaryň azdygy sebäpli bir basgançak aşakdan ýer alan Beýik Britaniýanyň ýygyndy topary jemledi. Beýik Britaniýanyň türgenleri ýaryşda 4 altyn, 5 kümüş we 6 bürünç medal gazanmagy başardylar.


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm
+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Ähli hukuklar goralan.