Daniil Medwedew «US Open»-den öň täzelenen sanawda liderligini saklap galdy

Awgust 29, 2022

29-njy awgustda ATP erkekleriň arasyndaky ýekelikdäki ýaryşlarda çykyş edýän türgenleriň täzelenen reýtingini yglan etdi. Amerika Açyk ýaryşynyň geçen ýylky çempiony Daniil Medwedew «US Open»-iň öňýanynda täzelenen reýtingde birinji orny saklap galdy. Reýtingiň birinjiligi ugrunda onuň esasy garşydaşy bolan ikinji ýerdäki Aleksandr Zwerew häzirlikçe kerwenbaşydan 1 125 utuk yzda galýar.


ATP-niň täzelenen reýtingi. 29-njy awgust:

1 (1). Daniil Medwedew (Russiýa) — 6885;

2 (2). Aleksandr Zwerew (Germaniýa) — 5760;

3 (3). Rafael Nadal (Ispaniýa) — 5630;

4 (4). Karlso Alkaraz (Ispaniýa) — 5100;

5 (5). Stefanos Sissipas (Gresiýa) — 4890;

6 (6). Nowak Jokowiç (Serbiýa) — 4770;

7 (7). Kasper Ruud (Norwegiýa) — 4695;

8 (8). Feliks Ože-Alýassim (Kanada) — 3625;

9 (9). Kemeron Norri (Beýik Britaniýa) — 3415;

10 (10). Hubert Hurkaç (Polşa) — 3355.


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm
+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Ähli hukuklar goralan.