Rumyniýanyň ekin meýdanlary guraklykdan ejir çekýär

Awgust 10, 2022
38

Häzirki wagtda Rumyniýada oba hojalyk ýerleriniň 242,958 gektardan gowragy guraklykdan ejir çekýär. Bu hakda ýurduň Oba hojalygy ministrliginiň beýanatyna salgylanyp, TASS habarlar agentligi ýazýar.

Çeşmäniň habar bermegine görä, guraklyk ýurduň 41 okrugynyň 30-syna öz täsirini ýetirdi. Howanyň temperaturasy 40 gradusdan aşdy. Netijede, bugdaý, çowdary, süle, mekgejöwen, günebakar ekilen meýdanlarynda ýangynlar ýüze çykdy. 


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm
+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Ähli hukuklar goralan.