Täze ulag koridorynda «Hytaý-Gyrgyzystan-Özbegistan-Owganystan» -nyň ilkinji demir ýol otlylary ugradyldy

Sentýabr 20, 2022

«Hytaý - Gyrgyzystan - Özbegistan – Owganystan»  multimodal koridorynyň üsti bilen ýük daşamak, Kaşgar (Hytaý) demir ýol menzilinden Oş (Gyrgyzystan) demir ýol  menziline çenli awtoulag arkaly, ondan  bolsa Mazar-i-Şerif (Owganystan) demir ýol  menziline çenli  Özbegistanyň üsti bilen demir ýol arkaly amala aşyrylýar.

Ýakynda ilkinji konteýnerli otly täze tranzit ugry bilen ýola düşdi. Onuň ýüki  12 sany kyrk futluk konteýner gaplaryndan ybarat. Özbegistan  harytlary  öz  içinden  geçirmek  üçin  tranzit töleglerine 70 % beýleki ýurtlar bolsa  50 % ýeňillik berdiler.

Bu barada «Podrobno.uz.» habar berýär.


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm
+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Ähli hukuklar goralan.