Söwda

Söwda
8 gün 10 sagat öň
Duşenbe güni, birža söwdalarynda düz float aýnasy uly islege eýe boldy

Duşenbe güni, 8-nji iýulda, birža söwdalarynda içerki bazarda ýerli işewürleri Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi Ministrliginden düz float aýnasyny satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Söwdalaşyklaryň barşynda jemi 1 550 000,00 manada deň bolan 1 geleşik baglaşyldy.

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000