Söwda

Söwda
8 gün 10 sagat öň
Sişenbe güni birža söwdalarynda "Türkmennebit" Döwlet Konserniniň hem-de oba hojalygy önümi ýokary islege eýe boldy

Sişenbe güni, 9-njy iýulda, birža söwdalarynda içerki bazarda ýerli işewürler "Türkmennebit" Döwlet Konserninden “TPP D 30 S” kysymly polipropileni satyn almak barada geleşik baglaşdyrlar. Daşarky bazarda Özbegistan döwletiniň işewürleri ýerli kärhanasyndan pagta ýagynyň çökündisiniň distillirlenmedik ýagly turşulygyny satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Söwdalaşyklaryň barşynda jemi 2 000 000 ,00 manada, 350 000,00 ABŞ dollaryna deň bolan 3 geleşik baglaşyldy.

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000