Söwda

Söwda
13 gün 5 sagat öň
Penşenbe güni birža söwdalarynda Gabardin çig nah matasy ýokary islege eýe boldy

Penşenbe güni, 6-njy iýunda, birža söwdalarynda daşarky bazarda Özbegistan döwletiniň işewürleri ýerli hususy kärhanasyndan Gabardin çig nah matasyny satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Söwdalaşyklaryň barşynda jemi 30 456,00 ABŞ dollaryna deň bolan 1 geleşik baglaşyldy.

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000