Sport

Sport
9 gün 4 sagat öň
Jon Jons indiki söweşini 9-njy noýabrda geçirer

Agyr agramda «UFC-niň» çempiony Jon Jons indiki söweşiniň haçan we kim bilen boljakdygyny mälim etdi. Türgeniň aýtmagyna görä, ol 9-njy noýabrda geçiriljek «UFC 309» söweş agşamynda Stipe Mioçiçe garşy oktagona çykar. Bu turnir uly ähtimallyk bilen ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde geçiriler.

Aslynda, Jons – Mioçiç tutluşygy 2023-nji ýylyň noýabrynda geçirilmelidi. Emma Jonsuň türgenleşikde şikes alandygy sebäpli, söweş yza süýşürildi.

Maglumat üçin, Jon Jons özüniň soňky tutluşygyny 2023-nji ýylyň mart aýynda geçirip, onda Siril Gangy birinji raundda ýeňlişe sezewar etdi.

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000