Sport

Sport
9 gün 4 sagat öň
Argentinanyň milli ýygyndysy Kopa Amerikanyň çärýek finalynda

Amerikanyň çärýek finalynda Ekwadordan oýundan soňky 11 metrlik urgularda üstün çykdy. Esasy wagty 1:1 hasabyndaky deňlikde tamamlanan oýnuň ýeňijisini kesgitlän 11 metrlik urgularda Argentina 4:2 hasabynda ýeňiş gazanyp, ýarym finala ýollanma aldy.

Oýunda urlan gollara Argentinanyň düzüminde 35-nji minutda Aleks MakAllister, Ekwadoryň düzüminde bolsa 90+1-nji minutda Kewin Rodriges awtorlyk etdi. Ýeri gelende, Ekwadoryň kapitany Enner Walensiýanyň 62-nji minutda 11 metrlik jerime urgusyny dürs ýerine ýetirip bilmändigini bellemek gerek. Şeýlelikde, Argentina ýarym finalda Kanadanyň ýygyndysy bilen güýç synanyşar.

Maglumat üçin, Kanadanyň ýygyndysy hem çärýek finalda Wenesuela bilen esasy we goşmaça wagtlarda 1:1 hasabynda deň oýnady hem-de oýundan soňky 11 metrlik urgularda 4:3 hasabynda garşydaşyndan üstün çykdy.

Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000