Ykdysadyýet

Ykdysadyýet
14 gün 7 sagat öň
Çeper elli «Çeper»

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz «Çeper» tikinçilik fabriginde çagalardyr uly ýaşlylar üçin ýokary hilli elastik matadan sport we gündelik egin-eşikleri taýýarlanylýar. Şeýle tutanýerli zähmetiň netijesinde «Çeper» tikinçilik fabriginiň 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, geçen ýylyň ösüş depgini 103,3 göterime barabar boldy.

Taýýar tikin önümlerini öndürmekde öňdebaryjylaryň hatarynda tanalýan bu fabrikde geçen ýylyň ýanwar — dekabr aýlarynda 20 million 336 müň 273 manatlyk önümiň öndürilmegi hem irginsiz zähmetiň netijesidir.

 


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000