Ykdysadyýet

Ykdysadyýet
14 gün 5 sagat öň
Önümçiligi ýokarlandy

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Baýramaly şäherindäki «Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma toplumy» hem 2023-nji ýyly ýokary görkezijilik bilen tamamlan kärhanalaryň biridir. Kärhanada 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, geçen ýylda 104,5 göterim ösüş gazanyldy.

Önümçiligiň depgini artýan kärhanada geçen ýylyň degişli meýilnamasy boýunça 103 million 841 müň 813 manatlyk önüm öndürildi.

 


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000