Ykdysadyýet

Ykdysadyýet
14 gün 7 sagat öň
Geçen ýyly üstünlikli jemledi

Geçen ýyly üstünlikli tamamlanan kärhanalaryň ýene biride Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Ahal» tikinçilik fabrigidir. Kärhananyň agzybir işgärleriniň yhlasly zähmeti netijesinde fabrikde 2023-nji ýylyň ýanwar — dekabr aýlarynda 118 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Fabrikde buýurmalar esasynda geçen ýylyň degişli meýilnamasyna laýyklykda 37million 905 müň 274 manatlyk taýýar tikin önümleriniň öndürilmegi hem yhlasly çekilen zähmetiň nobatdaky miwesidir.

 


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000