Ykdysadyýet

Ykdysadyýet
14 gün 5 sagat öň
Kaka dokma toplumy

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Kaka etrabyndaky dokma toplumynda geçen ýylyň degişli meýilnamasy boýunça 125 million 472 müň 263 manatlyk önüm öndürildi.

18 gektar meýdany eýeleýän bu toplumyň ösüş depgini 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 116,4 göterime barabar boldy. Toplumda ýüplük önümçiligi, boýag işlerini, mata taýýarlamagy şeýle hem tikin işlerini alyp barýan bölümler hereket edýär. Şeýle-de bu kärhanada halkyň islegli harytlarynyň birine öwrülen «Jeýtun» haryt nyşanly önümleriň öndürilýändigini bellemek gerek.

 


Habarlaşmak üçin

biznes.reklama@list.ru
biznesreklama@sanly.tm

+993 12 237795
+993 12 237792

Salgysy

Bitarap Türkmenistan şaýoly,
jaý 593, Aşgabat, Türkmenistan, 744000